Home

Latest

1203 સરકારી જગ્યાઓ પર નોકરીની તક1203 સરકારી જગ્યાઓ પર નોકરીની તક 


GPSC એ વિવિધ 1203 પોસ્ટ પર ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. આ પોસ્ટ હેઠળ રેડિયોલોજિસ્ટ, પીડિયાટ્રિશિયન, પ્રોફેસર, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અને રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરની જગ્યાઓ ભરતી કરવામાં આવશે.

ઇચ્છુક અને લાયક ઉમેદવારો અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 1 ડિસેમ્બર રહેશે. ઉમેદવારો gpsc.gujarat.gov.in પર જઇને અરજી કરી શકશે. નોકરીની લાયકાત પોર્ટલ પર દર્શાવવામાં આવી છે.