Home

Latest

PM મોદીએ આજે મિનીસ્ટ્રી ઓફ શિપિંગનું નામ બદલ્યુંPM મોદીએ આજે મિનીસ્ટ્રી ઓફ શિપિંગનું નામ બદલ્યું


PM મોદીએ આજે ઘોઘા અને હજીરા વચ્ચે રો-પેક્સ ફેરીનું ઉદ્ધાટન કર્યું હતું. આ સાથે જ મિનીસ્ટ્રી ઓફ શિપિંગનું નામ પણ બદલવામાં આવ્યું છે. હવે મિનિસ્ટ્રી ઓફ પોર્ટ શિપિંગ અને વોટર બેઝના નામથી તેનો ઓળખવામાં આવશે.